VIDEO

Line er i livgarden: piger og drenge bliver behandlet ens

Derfor skal du se med:

“Jeg synes ikke, man skal forskelsbehandle kvinder og mænd ellers – så hvorfor gøre det i forsvaret?” 

I den Kongelige Livgarden i Høvelte er kun 5% af de værnepligtige piger. Her bor og bader piger og drenge samme sted, og de bærer også lige mange kilo, fortæller 19-årige Line. Hun synes, det skal blive ved med at være frivilligt for piger, om de vil i forsvaret. Men når pigerne først har sagt ja, synes hun ikke, de skal kunne stoppe fra dag til dag. 

Mere end 99% af de værnepligtige i Forsvaret har meldt sig frivilligt. 

Cirka 24% af de værnepligtige er kvinder – de er allesammen frivillige.

I Danmark har både piger og drenge mulighed for at deltage på Forsvarets dag (det, der tidligere blev kaldt session), når de fylder 18 år. Det er obligatorisk for drenge og frivilligt for piger.

Piger kan tilmelde sig særlige inspirationsdage, hvor de kan prøve, hvordan det er at være i Forsvaret. På de dage er der kun adgang for piger.

Piger, som har meldt sig som værnepligtige, kan stoppe i forsvaret fra dag til dag igennem hele perioden.

I Norge og Sverige er der, ligesom i Danmark, flest drenge, der melder sig frivilligt til værnepligten. Men både piger og drenge skal trække et nummer til session.

Kilde: Forsvaret.dk og Altinget.dk

I November 2017 spurgte Altinget en række politikere, om der skal være værnepligt for kvinder. Dengang svarede de sådan her:

”Arh, det er et lidt stort skridt at tage. Det er jo traditionen. Der er jo ikke noget naturligt… Du kan tage Israel, der har man jo værnepligt for kvinder,” sagde tidligere forsvarsminister fra Venstre, Claus Hjort Frederiksen.

”Det er da gammeldags, at det kun er mænd, som kan indkaldes,” sagde forsvarsordfører fra Enhedslisten, Eva Flyvholm.

”Det er ikke relevant” at udvide værnepligten, fordi næsten ingen mænd bliver tvunget i hæren, sagde Henrik Dam Kristensen, tidligere forsvarsordfører for Socialdemokratiet.

Både tidligere forsvarsordfører for Dansk Folkeparti Marie Krarup og tidligere forsvarsordfører fra Konservative Rasmus Jarlov var imod værnepligt for kvinder, fordi de mener, at det ikke er foreneligt med grundloven. Tre professorer og en lektor i forfatningsret har dog senere vurderet, at værnepligt for kvinder er helt foreneligt med grundloven.

Kilde: Altinget.dk