Foto: Colourbox/collage

FOKUS

Alternativets unge: Straf løser ikke problemet med unge kriminelle

19. november 2018  |  Anton Stubbe Teglbjærg, 18 år, og Emil Ipsen, 22 år – begge aktive i Alternativets Unge

Derfor skal du læse med:

Vi forventer ikke, at børn kan træffe økonomiske beslutninger, fordi det kræver ansvar og modenhed. Og vi forventer ikke, at børn kan køre bil, fordi det kræver ansvar og modenhed. Hvorfor vil et flertal af politikerne i Folketinget så stille kriminelle børn og unge helt ned til ti år foran en dommer, spørger Alternativets Unge.

Anton Stubbe Teglbjærg

Anton Stubbe Teglbjærg

Jeg er 18 år og går i 2.g på Svendborg Gymnasium.

Jeg er optaget af klima og ulighed, og er derfor aktiv i Alternativets Unge, hvor jeg sidder i Landstovholder-gruppen og politisk udvalg.

Emil Ipsen

Emil Ipsen

Jeg er 22 år gammel. Læser samfundsfag på tredje semester, og til dagligt arbejder jeg som kampagnekoordinator for Alternativet.

Når jeg skriver debatindlæg, er det dog som talsperson for Alternativets Unge.

Jeg debatterer helst visionært og løsningsorienteret om virkelighedens problemer.

Jeg tror grundlæggende og arbejder politisk udfra en præmis om, at det er på tide at give Jorden en chance.

Hvis vi vil stoppe ungdomskriminalitet, skal vi ikke møde udsatte børn med straf, men med hjælp.

Regeringens forslag om et ungdomskriminalitetsnævn vil reelt set gøre det muligt at straffe børn helt ned til tiårsalderen.

Regeringens idé er at skabe et nævn bestående af politiet, en fra kommunen og en dommer, der har til formål at straffe børn, der har begået noget kriminelt.

Problemet er dog, at netop disse mennesker i nævnet i deres arbejde fokuserer langt mere på straf end på sociale indsatser.

Vi ved fra forskningen, at mange børn reagerer på noget dybereliggende – typisk store problemer på hjemmefronten – når de begår kriminalitet. Det giver derfor slet ikke mening at straffe børnene.

I stedet skal vi igennem en forstærket social indsats hjælpe børnene med at komme ud af den kriminelle løbebane.

Det gør vi ved at løse de dybereliggende faktorer og give børnene nogle redskaber til at undgå en kriminel løbebane i fremtiden.

Sociale indsatser skal forstås som tiltag, der har til formål at forbygge risikoen for, at unge kommer til at gøre noget kriminelt.

Enten inden den første gang, som vi klart vil foretrække, eller tiltag der vil intensiveres, hvis et barn eller en ung allerede er kommet ud på en kriminel løbebane. 

Sociale indsatser er vigtigere end straf

Der findes mange forskelligartede tilbud og indsatser, der fokuserer forskelligt allerede.

Ud fra de erfaringer, der er fra Danmark og udlandet, vil vi i Alternativets Unge i hvert fald mene, at der skal fokuseres på tre tiltag:

1. Mentorordninger.

De kan give børnene andre og bedre forbilleder.

2. Familievejledning.

Der er mange tilfælde hvor børn eller unge, der begår noget kriminelt, kommer fra svage familier. Familierne skal støttes med hjælp og redskaber til barnet.

3. Indsatser i skolen.

Indsatserne kan forbedres ved at give skolerne ressourcerne og værktøjerne til at arbejde med børnene. Skolerne kan derved blive et samlingspunkt mellem de mange mennesker og de forskellige afdelinger hos kommunen, der allerede er i kontakt med et barn, der risikerer at tage forkerte valg i livet.

For det er sociale indsatser, som vi ved virker.

Det er faktisk også denne form for indsatser, der er den største grund til, at ungdomskriminalitet er faldet igennem de seneste 12 år.

Vi frygter i stedet, at en ny retslig tilgang fra regeringens side vil skylle flere års gode indsatser og flotte resultater lige ud i toilettet.

Sociale indsatser er vigtigere end straf

Vi tager hensyn til alder i alle facetter af livet.

Vi forventer ikke, at børn er i stand til at håndtere økonomiske beslutninger, da det kræver ansvar og modenhed.

Vi forventer ikke, at børn er i stand til at køre bil, fordi det kræver ansvar og modenhed.

Og vi burde ikke give børn et retsligt ansvar for deres overtrædelser, for de er ikke ansvarlige og modne nok til at forstå konsekvenserne af deres handlinger.

Straf og pisk løser ikke årsagerne til, at børn bliver kriminelle.

Tværtimod viser flere undersøgelser jo, at det er en tidlig social indsats, der er den mest effektive metode til at undgå, at børn begår kriminalitet i fremtiden.

Det giver en god følelse af retfærdighed i maven, når vi straffer. Men der findes næppe en dårligere måde at få folk ud af kriminalitet på.

Burde vores rets- og socialsystem ikke fokusere på tiltag, der faktisk virker og løser problemet?

Det synes vi i hvert fald.

Lad os derfor prioritere de sociale indsatser langt mere og meget tidligere i børns liv. Sådan sikrer vi, at de slet ikke ender i den kriminelle løbebane til at starte med.

FAKTA: Ungdomskriminaliteten falder

  • Tallene for ungdomskriminalitet er faldet voldsomt mellem 2006 og 2015.

  • Antallet af mistanker og sigtelser mod 10-17-årige er faldet med 50 procent.

  • I samme periode er tallet faldet med 68 procent blandt de 10-14-årige.

Kilde: Justitsministeriet.

Ris, ros, spørgsmål eller gode idéer – alt er velkommen! Hvis du ønsker at skrive et debatindlæg til Spektrum eller bidrage med en anden form for indlæg til vores site, inklusiv video, kontakt os. Vi hjælper med at redigere indlægget eller videoproduktionen inden det publiceres online.

Læs vores privatlivspolitik inden, du accepterer den i kontaktformularen.