Foto: Colourbox

FOKUS

DF Ungdom: Nej, vi vil ikke lave børnefængsler

Derfor skal du læse med: 

Hvordan kan man have noget imod regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkepartis aftale om ungdomkriminalitet, undrer DF Ungdoms landsformand sig i dette debatindlæg.

Chris Bjerknæs

Chris Bjerknæs

Jeg er 28 år gammel og landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom og arbejder på Christiansborg.

Jeg elsker at blande mig i politik og samfundet, fordi det betyder noget, at vi unge bliver repræsenteret i debatten og er med til at præge vores hverdag nu og i fremtiden.

Dansk Folkeparti har sammen med regeringen og Socialdemokratiet indgået en aftale om, hvad man skal stille op med de unge, som er allermest kriminelle.

Aftalen kan læses på nettet, og derfor er det mig en gåde, hvordan den kan udlægges så forkert hos diverse foreninger, organisationer og nu også Per Larsen, der er formand for Børnerådet.

De siger, at de unge ikke vil have mulighed for at have en advokat til rådighed, at børn skal spærres inde i, hvad der pludselig betegnes som børnefængsler, at aftalen overtræder diverse konventioner, og at den generelle retsbeskyttelse er voldsomt svækket.

Jeg forstår virkelig ikke, hvordan man når dertil, når der sort på hvidt står det modsatte i aftalen?

LÆS MERE HER: Alternativets unge: Straf løser ikke problemet med unge kriminelle

Derfor er aftalen god

Det, aftalen derimod gør, er at skabe bedre muligheder for, at systemet kan arbejde, fastholde og udvikle de unge i en mere positiv retning, og ad den vej hjælpe dem væk fra en ellers kriminel løbebane.

Det handler om at sikre en større ensartethed, når de unges sag skal behandles, så der ikke er forskel på, hvor i landet den unge bor.

Alle unge skal være lige for loven.

Det skal ikke betyde noget, om du bor i Frederikshavn eller på Frederiksberg.

Derudover udvider man mulighederne for, hvordan de sikrede institutioner kan arbejde med de unge.

Alt sammen for at sikre de unges sikkerhed, mens de er anbragt.

Det er godt for samfundet. Det er godt for de unge. Og ikke mindst er det godt for de unges potentielle nye ofre.

FAKTA: Her er nogle af modstanderne af aftalen mellem regeringen, S og DF

 • Børnerådet

 • Retspolitisk Forening

 • Kommunernes Landsforening

 • Advokatrådet

 • Det Kriminalpræventive Råd

 • Socialpædagogernes Landsforbund

 • Red Barnet

 • Pædagogernes fagforening, BUPL

 • Dansk Socialrådgiverforening

 • Tænketanken Justitia

 • Børnesagens Fællesråd

 • Børns Vilkår

  Kilde: Mandag Morgen

Modstandere af aftalen vil ikke gøre noget ved problemerne

At forskellige aktører kan være imod dette kan ikke dækkes ind under uvidenhed, da aftalen er helt klar.

I stedet vidner det om en manglende lyst til aktivt at gøre noget ved den hårde kerne af kriminelle unge. Dermed ønsker man ikke at gøre noget ved problemerne.

Det skal efter deres opfattelse være som nu, hvor det er helt op til den enkelte sagsbehandler, hvordan han eller hun vil opføre sig i den bestemte situation.

Og de unges sikkerhed, mens de er anbragt på de sikrede institutioner, vil forblive usikker.

Det er ikke noget, der efter min bedste overbevisning kan være rimeligt, når vi har at gøre med sårbare og kriminelle unge i systemets varetægt.

Grundlæggende er aftalen et skridt i den rigtige retning for at sikre de overordnede rammer.

Næste skridt bør være at se på selve det arbejde, som hele det sociale felt gør for de kriminelle unge. Og også her kigge på, hvordan det arbejde kan optimeres, så de unge med den pædagogiske indsats oplever en ensartethed efter fastsatte pædagogiske rammer og retning.

LÆS MERE HER: Hvad skal der ske med unge kriminelle? Det er et flertal af politikerne og eksperterne rygende uenige om

Sæt den kriminelle lavalder ned

Aftalen er til for at sikre en ensartethed for de unge, så de bliver behandlet ens. Hvordan kan man have noget imod det?

Det er ikke nogen hemmelighed, at Dansk Folkeparti stadig så at den kriminelle lavalder blev sat ned, og at de unge kunne få deres sag afgjort ved en ungdomsdomstol.

Det vil kun være ret og rimeligt.

Men aftalen, som vi her har indgået, er bestemt et skridt i den rigtige retning.

Video: 4 spørgsmål – 4 svar om ungdomskriminalitet

FAKTA: Ungdomskriminaliteten falder i Danmark

 • Tallene for ungdomskriminalitet er faldet voldsomt siden 2006.

 • Antallet af mistanker og sigtelser mod 10-17-årige er faldet med 50 procent.

 • I samme periode er tallet faldet med 68 procent blandt de 10-14-årige.

  Kilde: Justitsministeriet

Ris, ros, spørgsmål eller gode idéer – alt er velkommen! Hvis du ønsker at skrive et debatindlæg til Spektrum eller bidrage med en anden form for indlæg til vores site, inklusiv video, kontakt os. Vi hjælper med at redigere indlægget eller videoproduktionen inden det publiceres online.

Læs vores privatlivspolitik inden, du accepterer den i kontaktformularen.