VIDEO

Hvordan skal karakterskalaen se ud ifølge unge?

20. september 2019  |  Line Rønn Tofte og Caroline Tranberg

Derfor skal du se med:

Uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen fra Socialdemokratiet har lovet at kigge på 7-trinsskalaen. Der er nemlig alt for mange elever, særligt i gymnasiet, der føler sig pressede og stressede – blandt andet over karaktererne. Her har hver tredjedel overvejet at droppe ud, viser en undersøgelse.
Så hvordan skal en ny og forbedret karakterskala ud, hvis man, i stedet for at spørge politikerne, spørger dem, der modtager karaktererne; nemlig eleverne?

Fakta: Karakterskala

7-trinsskalaen blev indført i 2006 på flere danske gymnasier. Inden da brugte man 13-skalaen, der havde mindste karakter 03 og højeste karakter 13. 

I løbet af gymnasiet får elever omkring 150 karakterer.  

I USA får eleverne bogstaver som karakterer. Skalaen går fra A+ og ned til F.