DEBAT

Matematiske tekstopgaver svækker ordblinde elever

yasmin-foto_Artboard-1-1-1.png
Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

4. juni 2018  |  Yasmin El Youssef, 16 år, HTX

Indlægget er skrevet af en debattør:

Folkeskoleelever tildeles matematiske tekstopgaver i højere grad end nogensinde før, hvilket den afsluttende problemløsningseksamen i matematik bekræfter. Tekstopgaver er ikke længere rent matematiske, og langsomt er pædagogikken ved at dominere substansen. Det må afgørende være en udfordring for ordblinde elever. 

Yasmin El Youssef, 16 år, HTX

Yasmin El Youssef, 16 år, HTX

Dette indlæg er en del af Spektrums ungedebat. Her kan du læse og se unges holdninger til det, de oplever i deres hverdag.

Tekstopgaver er et forsøg på at belyse den anvendelige del af matematikken i praksis, og dermed lade faget fremstå mere virkelighedsnært for eleverne. Det kan i sig selv lyde som en fornuftig idé, da eleverne samtidig lærer at sortere irrelevant information fra selve substansen til løsning af opgaver. Ingen afkræfter argumentet om, at det er en god færdighed at tilegne sig inden for danskfaget, men i hvilken grad vedrører denne færdighed elevens matematiske kunnen?

Omsætningstabellen, for både den afsluttende problem- og færdighedsregning, bliver hvert år justeret efter landets normalfordeling, sådan at ti procent opnår topkarakteren 12. Sidste år kunne elever med en score på 76 procent trods alt tildeles et 12-tal i problemløsningsdelen, som er den, der indeholder tekst, hvorimod man mindst skulle score 90 procent rigtige i færdighedsregningen for opnåelse af samme karakter. Viser det i virkeligheden, at elever har en større tendens til at klare sig bedre i færdighedsdelen – trods at man ikke må gøre brug af hjælpemidler – da forståelsen af samme pensum ikke bliver testet ved brug af længere tekstopgaver, men derimod konkret via specifikke og matematiske spørgsmål?

Mange tekstopgaver består af lange informerende tekster, hvilket ofte bidrager til en reduktion af selve matematikken. Tekstopgaver, der for det meste svarer til tre hele linjer, kan ofte afsluttes med et spørgsmål om at bestemme differensen mellem to tal. Her viser matematikken sig som nærmest at være ikkeeksisterende, dog alligevel kan sådan en opgave skræmme de svageste elever væk grundet fyldstoffet.

Uddrag af tekstopgave fra problemløsningen i 2015

Her ses et eksempel på den afsluttende problemløsning i matematik fra 2015; den tre linjer lange tekst viser sig ikke at have nogen matematisk relevans for det stillede spørgsmål, men alligevel tvinges eleverne indirekte til at læse teksten igennem.

Jeg mener, at den større inddragelse af pædagogik i matematiske opgaver især har en omvendt effekt på ordblinde elever, der ikke er i stand til at læse eller forstå substansen i en tekstopgave trods deres matematiske færdigheder til at løse den pågældende problemstilling.
Selvom skoler kan vælge at tildele læsekompenserende it-redskaber til elever med læsevanskeligheder, er det langt fra en tilstrækkelig hjælp. Mange spørgsmål langer ud efter at lade eleverne formulere sig tydeligt ved brug af fagbegreber, hvor det gælder om at begrunde, uddybe eller argumentere for ens besvarelse, og i hvilket omfang kan disse redskaber overhoved virke støttende for eleverne? Ordblinde elever kommer til at halte bagud, og deres tildelte karakter er dermed ikke baseret på deres faktiske matematiske kundskaber.

Kort og godt mener jeg ikke, at selve problemet ligger i intentionen bag, at matematik skal gøres mere virkelighedsnært og anvendeligt for eleverne. Tværtimod diskuterer jeg her den anvendte metode samt opbygningen af tekstopgaver i diverse problemregninger. Løsningen er ikke at fortsætte tildelingen af læsekompenserende it-redskaber for elever med
læsevanskeligheder, men på den anden side erkende at denne danskfaglige del ikke bør tilhøre matematikundervisningen. For omvendt kan man altid spekulere over, hvilken gavnlig effekt en inddragelse af tal i danskundervisningen vil have på talblinde elever?

HAR DU LYST TIL AT DELE DIN HOLDNING?

Hvis du har lyst til at skrive et debatindlæg eller anden form for indlæg til vores site, inklusiv video, kan du kontakte os i nedenstående formular. Vi hjælper med at redigere indlægget eller videoproduktionen inden det publiceres online, så det gør ikke noget, at du ikke har erfaring med at skrive. Læs vores privatlivspolitik inden, du udfylder formularen.