Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

DEBAT

mental sundhed skal være
et fag i skolen

24. februar 2020  |  Julie Nørrisgaard Huldahl, 9. klasse, Silkeborg

Derfor skal du læse med:

Mental sundhed fylder meget hos unge og det bliver også diskuteret af politikerne på Christiansborg. Men hvorfor bliver der ikke gjort noget? 15-årige Julie Nørrisgaard Huldahl fra Silkeborg mener, at et fag i folkeskolen med fokus på mental sundhed kan være en del af løsningen.

Julie Nørrisgaard Huldahl

Julie Nørrisgaard Huldahl

Jeg er 15 år og går i 9. klasse på Kornmod Realskole i Silkeborg, hvor jeg er formand for skolens elevråd.

I min fritid går jeg til dans og arbejder som opvasker.
Jeg elsker at læse og være sammen med min familie.

I løbet af de seneste år er der kommet mere og mere fokus på mental sundhed blandt unge. Vi hører om karakterpres, perfekthedskultur og stress. Ensomhed, lavt selvværd og stigende antal af psykiske lidelser.

Nogle skyder skylden på sociale medier eller skolereformen. Andre mener, at grunden til alt dette kan findes i hjemmet. Uanset grunden til den stigende mistrivsel synes jeg, at det er bekymrende, at der ikke er sat mere ind på området mental sundhed.

Mental sundhed handler ikke kun om fraværet af en psykisk lidelse, men også om at have de nødvendige ressourcer til at udvikle sig og klare de udfordringer, der opstår i alle menneskers liv. Selvom man sagtens kan trives og have en god mental sundhed med en psykisk lidelse, så kan den stadig være en stor kilde til mistrivsel.

Hvorfor gør samfundet ikke mere?

På Psykiatrifondens hjemmeside står der, at psykiske lidelser udgør 25% af det samlede sygdomsbillede (kræft udgør fx 17% og kredsløbssygdomme 15,2%). Psykiske lidelser er dermed den største sygdomsbyrde i Danmark. Hvorfor gør vi så ikke mere for at forebygge dem?

Da de fleste psykiske lidelser manifesterer sig i ungdommen, er det vigtigt, at vi sætter ind på børn og unges mentale sundhed. Mistrivsel og dårlig mental sundhed hos børn og unge kan fx forringe deres indlæringsevne, føre til meget fravær og frafald på uddannelserne. Desuden ses en forekomst af problemer som selvskadende og selvmordsrelateret adfærd hos unge med dårlig mental sundhed. Når mistrivsel og dårlig mental sundhed har så store konsekvenser for børn og unge, så forstår jeg ikke, hvorfor der ikke er sat mere ind på området.

FAKTA: sådan definerer Sundhedsstyrelsen mental sundhed

  • Mental sundhed er en tilstand af trivsel, hvor det enkelte menneske kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress og indgå i fællesskaber med andre mennesker.

Mit forslag: et fag med fokus på livets udfordringer

Derfor har jeg i samarbejde med to andre piger skrevet et forslag om at indføre et lovbestemt fag eller sidefag i folkeskolen om mental sundhed og trivsel hos unge. 

I ungdomsårene skabes der nye vaner og ny adfærd, som ofte fastholdes ind i voksenlivet. Derfor ville det være oplagt at indføre et fag, som skulle hjælpe unge med deres trivsel og mentale sundhed, men også de udfordringer man møder gennem livet.

Hvis jeg skal være ærlig, så undrer det mig, at mental sundhed ikke er en større del af skolen. Skolen er et læringsmiljø, hvor vi ikke kun skal udvikle vores faglige kompetencer, men også de sociale. Hvordan skal vi udvikle os positivt på det sociale område, hvis vi mangler redskaber til at håndtere de udfordringer, vi støder på?

Mental sundhed betyder noget for unge: men der mangler handling

Gennem faget ville elever få den viden om mental sundhed, som de har brug for. De ville blive undervist i fx at håndtere lavt selvværd, depression og de forskellige former for angst, som mange unge kæmper med. Faget ville give konkrete værktøjer til at klare forskellige situationer fx konflikthåndtering og realistisk tænkning. Faget ville desuden sætte fokus på den generelle trivsel i klassen, og hjælpe eleverne til bedre at kunne indgå i et fællesskab.

Vi præsenterede vores idé om at indføre et fag eller sidefag i mental sundhed til Ungdomsparlamentet, som er en dag, hvor elever fra hele Danmark får lov til at være politikere for en dag på Christiansborg. Vores forslag var ét af de 6 ud af ca. 850 forslag, som gik hele vejen i Ungdomsparlamentet.

Det viser, at det bestemt er noget, der har betydning for unge. Jeg ved, at emnet også bliver diskuteret blandt politikerne. Nu er tiden bare kommet til, at der bliver handlet.

Ris, ros, spørgsmål eller gode idéer – alt er velkommen! Hvis du ønsker at skrive et debatindlæg til Spektrum eller bidrage med en anden form for indlæg til vores site, inklusiv video, kontakt os. Vi hjælper med at redigere indlægget eller videoproduktionen inden det publiceres online.

Læs vores privatlivspolitik inden, du accepterer den i kontaktformularen.