DEBAT

Tiden kalder på bedre seksualundervisning

12. november 2020  |  Maria Georgi Sloth, 21år, Uddannelsesordfører i Radikal Ungdom

Derfor skal du læse med:

Radikale Venstre foreslår, at staten skal bruge flere penge på god seksualundervisning til unge. Maria Georgi Sloth er uddannelsesordfører i ungdomspartiet og glad for det nye forslag. Men hun ville gå endnu længere end moderpartiet.

Maria Georgi Sloth

Maria Georgi Sloth

Jeg er 21 år, og lige nu har jeg sabbatår og arbejder som lærervikar.

Derudover bruger jeg rigtig meget af min tid i Radikal Ungdom, hvor jeg er uddannelsesordfører.

Vi står midt i en tid, hvor det er blevet tydeligere end nogensinde før, hvor vigtigt det er at tale om køn, seksualitet og grænser.

Ikke bare dette efterår – men de sidste mange år – har debatter og sager vist os, at vi stadig har massive problemer, der skal løses, og diskussioner der skal tages indenfor emner som sexisme, overgreb, samtykke, billeddelinger, kropsidealer, LGBTQ+ og meget mere.

Det er en tid, som kalder på bedre seksualundervisning.

Unge skal klædes ordentligt på

Jo mere vi snakker om det, jo mere går det op for mig, hvor dårligt jeg selv og mange bekendte omkring mig har været forberedt på at møde alle disse problemstillinger. Vi har måtte lære om det på den hårde måde.

Jeg håber på, at unge fremover vil være bedre klædt på til at begå sig i et samfund med alle disse udfordringer. Men det kræver, at vi gør noget seriøst ved seksualundervisningen. Det kræver en massiv indsats og investering, for lige nu får alt for mange unge slet ikke nok – eller god nok – seksualundervisning.

Derfor er jeg glad for, at Radikale Venstre nu foreslår, at en forbedring af seksualundervisningen skal prioriteres på finansloven. Både forslaget om, at der skal være bedre indhold og materiale tilgængeligt til undervisningen, og forslaget om, at de lærerstuderende skal uddannes bedre til at varetage den, er vigtigt.

En styrkelse af seksualundervisningen kræver nemlig både bedre og mere tidssvarende og alsidigt indhold, men også undervisere med de rette kompetencer.

FAKTA: Radikale Venstres fORSLAG TIL SEKSUALUNDERVISNING PÅ FINANSLOVEN I 2021

5 millioner til styrket seksualundervisning i grundskolen
 
7 millioner til et modul om køn, krop og seksualitet på læreruddannelsen
 

Også seksualundervisning på ungdomsuddannelserne

I Radikal Ungdom vil vi gå endnu længere. 

Vi vil sikre, at den gode seksualundervisning skal være obligatorisk, ikke bare i folkeskolen fra 0. til 9. klasse, men også på ungdomsuddannelserne. På den måde vil vi nemlig sikre, at de unge får den gode og brede seksualundervisning de fortjener, og at de får den rigtige information lige netop på de alderstrin, hvor det er mest relevant.

Hvis de unge fremover skal være klædt bedre på til at finde vej i en verden fuld af normer, forventninger, spilleregler og stereotyper om køn, krop og seksualitet, så skal vi sætte ind nu.

Tiden kalder ikke bare – den skriger på bedre seksualundervisning.

For 50 år siden besluttede Folketinget at gøre seksualundervisning obligatorisk i grundskolen.

Seksualundervisning er ikke tildelt et bestemt fag eller antal timer. Derfor er det op til skolelederen, hvordan faget skal foregå.

I en undersøgelse fra 2019 svarer 42,9% af unge mellem 15-24 år, at seksualundervisningen i grundskolen ikke har været brugbar.

Kilder: Børne- og Undervisningsministeriet og Rapport fra Statens Serum Institut og Aalborg Universitet