DEBAT

verdensmålene kræver en generation, der "gi'r en fuck" og samler sig om at gøre en forskel

fattig_Artboard 1
Foto: Louise Gouliamaki/AFP/Ritzau Scanpix

15. juni 2018  |  Sara Rønning-Bæk

Derfor skal du læse med:

Det er på tide, at den samlede ungdom kommer op af stolen og kæmper for en sag. Og den sag er helt klar, mener FN delegat Sara Rønning-Bæk, der er rejst til Folkemødet på Bornholm for at tale om de 17 verdensmål.

Psssst! Tjek desuden Saras videodagbog fra Folkemødet.

Sara Rønning-Bæk

Dette indlæg er en del af Spektrums ungedebat. Her kan du læse og se unges holdninger til det, de oplever i deres hverdag.

Ungdommen har altid haft en sag. Kæmpet, årti for årti for at gøre verden til en bedre udgave af sig selv.

Jeg mener, vi igen skal finde en sag.

En sag, der kan forene på tværs af partipolitik. En sag, som rækker ud over Danmarks grænser og en sag, hvor vi kan spille en aktiv rolle for at lykkes.

FN’s 17 verdensmål er sagen, der bør få den samlede ungdom op af stolen!

68-generationen kæmpede for frihed og ligestilling. Siden er der blevet råbt på, at ungdommen igen skal forene sig om en dagsorden.

Men indtil nu er det ikke blevet til noget. Tværtimod anklages vi for at være narcissistiske, magelige og selvcentrede.

Da jeg for nylig blev udpeget som FN delegat for 2018 af Dansk Ungdoms Fællesråd, blev det tydeligt, at FN’s 17 verdensmål ikke er nærværende for alle. 

Store dele af min ikke-politiske vennekreds kender ikke målene. Store dele af min politiske kender ikke indholdet.

Oplysning og indsigt er afgørende, før vi kan handle på intentionerne bag de 17 verdensmål, så vi står (stadig) med en stor opgave foran os – ikke kun i FN, men også herhjemme.

For verdensmålene er en sensation. En global forpligtelse om, at vi skal gøre os mere umage, end vi tidligere har gjort – når det gælder alt.

Ambitiøst? Ja. Urealistisk? Nej.

Vender vi blikket mod det civile Danmark, er arbejdet allerede i gang. Det har det været længe. 

 Mere eller mindre bevidst arbejder unge i hele landet ufortrødent videre med at skabe forandringer. Ja, tilmed i hele verden. 

Og ungdommen kan lære fra sig om, hvordan vi kan omsætte de fine ord og farverige plakater til handling i hverdagen.

Som et eksempel arbejder den sundhedsfaglige studenterorganisation IMCC i Etiopien med mål nummer 3 – sundhed og trivsel.

Partnerskabet mellem IMCC og etiopiske medicinstuderende fokuserer på at styrke kvinders reproduktive sundhed og rettigheder, eksempelvis i forhold til uønskede graviditeter og usikre aborter.

Projektet gør de etiopiske medicinstuderende i stand til at arbejde som rollemodeller, der gennem dialog-workshops fremmer og øger viden om rettigheder og ansvarlighed mellem unge mænd og kvinder.

Eller når Danske Døves Ungdomsforbund arbejder sammen med ghanesiske døve for at opbygge stærke lokale ungdomsorganisationer.

Unge døve i Ghana er marginaliserede i samfundet og møder en række barrierer i adgangen til blandt andet uddannelse, sundhed og politisk deltagelse.

En stærk organisering af unge døve i Ghana kan styrke deres rettigheder, og projektet inddrager samtidig unge danske døve i Danmarks udviklingssamarbejde.

Jeg selv er liberal og næres af en skepsis for store institutioner som FN: Buzz-words, “trofæ”-unge og lange mødedagsordener.

Men jeg har en stærk modvilje, som overgår min skepsis. En modvilje over for ligegyldighed. 

Tanken om, at vi er ligeglade, er helt ubærlig, når vi kigger på ligestilling i Sydamerika, arbejdsvilkår i Bangladesh eller manglende demokratiske rettigheder i Uganda.

At vi får nok i os selv, fordi vi glemmer, at Danmark ikke er verdens navle. 

Derfor er målene i min optik den handlende forandring, vi har brug for. Vi må nemlig aldrig få nok i os selv.

Vi kan ikke bare sætte os hen i hjørnet og vente på, at verdensmålene opfyldes af sig selv.

Det kræver noget af os. Det kræver en generation, der “gi’r en fuck”. En generation, der samler sig om at gøre en forskel. En generation, der forlanger at sidde med ved bordet og ikke blot at være et punkt på mødedagsordenen.

Målene i sin helhed er vigtige, og det er vores ansvar at omsætte det til kvalificeret viden og handling, som det unge foreningsdanmark allerede er i fuld sving med.

Det betyder ikke, at alle er nødt til at arbejde lige intensivt med alle målene for at være med. Ikke kun fordi diverse brancher og områder berører forskellige verdensmål mere end andre, men også fordi vi skal anerkende processen mod at arbejde reflekteret og aktivt med en bæredygtig indstilling og ikke kun se målene som en del af en favorabel brandingstrategi …

Heldigvis er nogle allerede i gang.

Alligevel bør vi vende blikket mod ungdommen for inspiration til konkrete løsninger og metoder.

Det skal vi gøre, fordi ung-til-ung metoden, som du læste om lidt længere oppe, virker! Når unge engageres, styrkes og inddrages, er forandringerne og resultaterne storslåede.

Det unge foreningsdanmark kan levere inspiration og laver allerede forandringer i hverdagen, der er til at få øje på.

Derfor skal vi også gøre os umage med at samle hele den danske ungdom om at lykkes med verdensmålene.

Vi er Generation Verdensmål!

HAR DU LYST TIL AT DELE DIN HOLDNING?

Hvis du har lyst til at skrive et debatindlæg eller anden form for indlæg til vores site, inklusiv video, kan du kontakte os i nedenstående formular. Vi hjælper med at redigere indlægget eller videoproduktionen inden det publiceres online, så det gør ikke noget, at du ikke har erfaring med at skrive. Læs vores privatlivspolitik inden, du udfylder formularen.