EU-VALG

Mød partiet: Det Konservative Folkeparti

5. april 2019  |  Maja Hagedorn Hansen

På stemmesedlen: C.

Gruppe i Europa-Parlamentet: EPP.

Resultatet ved seneste valg: Partiet har et medlem af Europa-Parlamentet.

Det Konservative Folkeparti mener, at det er bedst for Danmark er være en del af og have indflydelse på et europæisk samarbejde.

Derfor vil partiet blandt andet afskaffe forsvarsforbeholdet, som er et af Danmarks fire EU-forbehold.

Her er nogle af partiets mærkesager:

  1. Det indre marked skal styrkes, så det bliver nemmere at handle med de andre EU-lande, og EU skal lave flere aftaler om handel med andre lande.
  2. Der skal bruges flere penge på forskning i EU.
  3. EU skal gøre mere for at bekæmpe klimaforandringerne – blandt andet ved at producere mere grøn og klimavenlig energi.
  4. De ydre grænser skal sikres bedre, og flygtninge, der kommer til EU, skal udvælges fra centre i nærområderne i stedet for, at de rejser hertil og søger om asyl.
  5. Beslutninger skal træffes så tæt på borgerne som muligt. EU skal blandt andet ikke blande sig i sundheds-, kultur- og skattepolitik.

Pernille Weiss.

Hun har aldrig været valgt som politiker. De seneste ti år har hun arbejdet som selvstændig.

Her kan du se alle partiernes spidskandidater.