EU-VALG

Mød partiet: Det Konservative Folkeparti

5. april 2019  |  Maja Hagedorn Hansen

På stemmesedlen: C.

Gruppe i Europa-Parlamentet: EPP.

Resultatet ved seneste valg: Partiet har ét medlem af Europa-Parlamentet.

Det Konservative Folkeparti mener, at det er bedst for Danmark er være en del af og have indflydelse på et europæisk samarbejde.

Derfor vil partiet blandt andet afskaffe forsvarsforbeholdet, som er et af Danmarks fire EU-forbehold.

Her er nogle af partiets mærkesager:

  1. Det indre marked skal styrkes, så det bliver nemmere at handle med de andre EU-lande, og EU skal lave flere aftaler om handel med andre lande.
  2. Der skal bruges flere penge på forskning i EU.
  3. EU skal gøre mere for at bekæmpe klimaforandringerne – blandt andet ved at producere mere grøn og klimavenlig energi.
  4. De ydre grænser skal sikres bedre, og flygtninge, der kommer til EU, skal udvælges fra centre i nærområderne i stedet for, at de rejser hertil og søger om asyl.
  5. Beslutninger skal træffes så tæt på borgerne som muligt. EU skal blandt andet ikke blande sig i sundheds-, kultur- og skattepolitik.

Pernille Weiss.

Fra 1996 til 2004 var hun amtsrådsmedlem på Fyn. De seneste ti år har hun arbejdet som selvstændig.

Listen over alle partiers spidskandidater

  • Hvert femte år er der valg til Europa-Parlamentet. Denne gang er det fra 23.-26. maj 2019 – men i Danmark kan vi kun stemme søndag 26. maj.

  • Denne gang skal 751 pladser besættes i Parlamentet. Medmindre Storbritannien forlader EU inden. 13 af dem går til danske politikere. Igen – medmindre Storbritannien forlader EU inden. Så skal der vælges 14 danskere ind i Parlamentet.

  • I Danmark kan man stemme, hvis man er fyldt 18 år og er statsborger i et EU-land.

              Kilde: Folketingets EU-oplysning.

Bliv lynhurtigt klogere på EU lige her