EU-VALG

Sådan inddeler politikerne sig i Europa-Parlamentet

9. april 2019  |  Christina Houlind og Maja Hagedorn Hansen

I dag er der otte politiske grupper i Europa-Parlamentet.

De hedder alle nogle lange navne, og derfor bruger man ofte forkortelser.

Grupperne er lavet ud fra, at man går sammen med dem, man er mest enige med.

Det betyder, at de socialdemokratiske partier (for eksempel danske Socialdemokratiet) er i samme gruppe, de konservative partier (for eksempel danske De Konservative) er i gruppe sammen og så videre.

Derudover ser der nogle politikere, som ikke tilhører et parti længere. De er gruppeløse.

Sådan arbejder grupperne

Når Parlamentet skal blive enige om, hvad de synes om et lovforslag fra EU-Kommissionen, forhandler grupperne med hinanden om, hvilke ændringer de mener, Kommissionen skal lave i forslaget.

Når grupperne er færdige med at forhandle, stemmer hele Parlamentet om gruppernes forslag til ændringer, så EU-Parlamentet har én samlet holdning i forhold til EU-Kommisionen.

De 8 grupper

EPP eller Det Europæiske Folkeparti er den største gruppe i Europa-Parlamentet. Det er konservative og eller kristendemokratiske partier, der sidder i den. Fra Danmark er det Det Konservative Folkeparti.

S&D eller Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet er den 2. største gruppe i parlamentet. Den består af socialdemokratiske partier. Fra Danmark er Socialdemokratiet repræsenteret.

ECR eller Gruppen af Europæiske Konservative og Reformister er den 3. største gruppe i Europa-Parlamentet. Gruppen er skeptisk over for det EU, vi kender, og arbejder for, at EU bliver indrettet anderledes. Fra Danmark sidder Dansk Folkeparti med i gruppen. Men efter næste valg vil DF gå efter at lave en ny gruppe.

Alde eller Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa er den 4. største gruppe i Europa-Parlamentet. Den består af liberale og socialliberale partier. I Danmark er det partierne Det Radikale Venstre og Venstre, som sidder i gruppen.

De Grønne eller Gruppen De Grønne er den 5. største gruppe i Europa-Parlamentet. Gruppen arbejder for at beskytte miljøet og for social retfærdighed. Og mener gruppen, at “Europa er vores fælles hjem og fremtid”.

GUE – GUE/NGL – Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe – Nordisk Grønne Venstre. Kært barn har mange navne. GUE er den 6. største gruppe i Europa-Parlamentet. Gruppen arbejder for social retfærdighed og menneskerettigheder. Derudover har den kæmpet imod en handelsaftale mellem EU og USA og den måde, som EU har håndteret økonomiske kriser i medlemslandene på.

EFDD eller Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati er den 7. største gruppe i Europa-Parlamentet. Gruppen er imod for meget magt til EU. Den består primært af britiske politikere fra partiet Ukip, som er blandt de største tilhængere af Storbritanniens kommende farvel til EU-klubben.

ENF eller Et Nationernes og Frihedens Europa er den mindste gruppe i Europa-Parlamentet. Den består af meget EU-kritiske og indvandringskritiske politikere.