Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

INTERVIEW

hvorfor gør politikerne ikke mere for at løse klimaudfordringerne?

13. september 2019  | Isabella Nørgaard Bertelsen

Derfor skal du læse med:

“Klima er et meget aktuelt emne, og det er samtidigt et emne, som vi er tvunget til at finde en løsning på. Selv er jeg ikke den bedste til at være miljøvenlig, men jeg synes, at der skal gøres mere fra politisk side. Derfor har jeg interviewet SF’s klimaordfører, Signe Munk, om hvorfor politikerne ikke gør mere for at løse klimaudfordringerne,” skriver 15-årige Isabella Nørgaard Bertelsen.

Isabella Nørgaard Bertelsen

Isabella Nørgaard Bertelsen

Jeg er 15 år gammel og går i 9. klasse. Jeg er optaget af politik og følger meget med i de politiske dagsordener.

Særligt klima interesser mig i øjeblikket, og jeg mener, at politikerne ikke gør nok for at løse de udfordringer, vi står overfor.

Hvem er Signe Munk?

29-årige Signe Munk blev ved folketingsvalget 2019 valgt ind i Folketinget for første gang. Hun er nu klima- og energiordfører, forsyningsordfører og velfærdsudannelsesordfører for SF. 

Hun beskriver det at blive valgt ind i Folketinget for første gang som “enormt spændende og enormt fedt, og så er det også rigtig krævende”, fordi der er en masse vigtigt arbejde, som man skal sætte sig ind i. Der er rigtig mange opgaver, og de er spændende at tage fat på, men nogle gange er det jo også lidt svært. 

Først og fremmest spurgte jeg Signe, om hun synes, at Danmark bør yde en større klimaindsats, end hvad der allerede bliver gjort.

“I forhold til det danske bidrag til at reducere klimagasserne i Danmark, der synes jeg, vi gør nok med 70 % målsætningen. Den skal vi bare leve op til nu – jeg synes, vi i EU skal være med til at presse målene højere op, og der synes jeg godt, at vi kan spille en større rolle, end Danmark i hvertfald tidligere har gjort.” 

Danmark har forpligtet sig til at overholde Parisaftalen, der er en international aftale om at begrænse af udledning af drivhusgasser gennem grøn omstilling og klimatilpasning. 

I Danmark har et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten sat sig som mål at mindske den generelle udledning af drivhusgasser med 70 procent i år 2030.

Læs mere HER

Jeg spurgte Signe, hvad hun selv gør for at passe bedre på miljøet.

“Ja, jeg prøver at gøre det, jeg føler, jeg kan,” siger Signe Munk. Hun nævner, at hun bl.a. kører i elbil og prøver at spise flere grøntsager og mindre kød.

“Men den her omstilling, den er jo bare så stor, så man kan jo ikke klare det hele selv. Så det er derfor, jeg er lidt optaget af, at vi gør rigtig meget fra Christiansborgs side af. For i dag er det nogle gange sådan, selvom man rigtig gerne vil gøre noget godt for klimaet, så kan det være helt vildt dyrt eller helt vildt besværligt.” 

FLYVER DU, ELLER PRØVER DU AT MINIMERE DET?

“Jeg prøver at minimere det, men jeg flyver jo også, og det er jo ikke sådan, at vi totalt skal stoppe med at flyve, men vi skal give folk et bedre tilbud. Og det er jo bl.a. derfor, vi gerne vil have her i Danmark, at togene de kommer på el, og de kommer til at køre hurtigere. Så det er altså er bedre at tage toget end fx at flyve indenrigs i Danmark. 

Vi kommer ikke udenom, at folk vil flyve, og det skal også de have lov til, og derfor så skal vi jo så også have gjort det flybrændstof, der er i tankene på flyverne, mere bæredygtigt end det er i dag.”

“Det gør jeg. Jeg tænker også på at gøre en forskel for min egen generation, fordi jeg er 29, og vi oplever jo allerede nu konsekvenserne af klimaforandringerne. Vi kan mærke, vejret er blevet vildere; der er længere tørkeperioder og mere kraftig regn.

Men de klimaforandringer, de bliver jo kun voldsommere med stigende temperatur. Det kommer til at ramme min generation, din generation, men også de næste generationer. Og derfor er min klimakamp for alle de unge, alle de fremtidige generationer, men den er faktisk også for min egen generation.”

Ifølge Signe Munk gør unge mennesker i dag, rigtig meget. Hun mener også, at unge i dag påtager sig for meget ansvar: 

“Jeg synes faktisk, at I påtager jer mere ansvar, end I bør. I skal sige til de voksne; det er jer, der er voksne. I skal sige til politikerne; det er jer, der bestemmer, lav nu noget godt lovgiving, som skaber et samfund, som ikke laver overtræk på kloden hver eneste dag. Lav nu noget godt klimalovgivning, så vi sørger for, at Danmark udleder mindre og mindre CO2.

Jeg synes, I gør rigtig meget allerede, alle jer unge, der står og råber på klimahandling og strejker og tager den kommende fremtid meget seriøst”.

På baggrund af at klimaudfordringerne og klimaforandringerne bliver større, spurgte jeg Signe Munk om, hvorfor politikerne ikke gør mere for at stoppe dem. 

Her giver hun udtryk for, at hun også har undret sig over, hvorfor der er ikke er blevet gjort mere, og hvorfor de tidligere regeringer ikke har gjort mere. Men nu er der blevet sat en ny kurs, mener hun, og Signe er glad for, at der er blevet sat et ambitiøst mål om at reducere drivhusgasserne. Dernæst skal der laves en klimalov, som er det første, der skal tages fat på. 

“Og det viser jo, synes jeg, lige præcis, at vi er i gang med at tage fat på mange af de udfordringer, vi har”, siger Signe Munk.

“Vores CO2-udledninger stadig er alt for høje, og vi har bl.a. et landbrug og en fødevarerproduktion, som udleder alt for mange drivhusgasserSå det er jo rigtigt, at vi står overfor en kæmpe udfordring nu, men det er lige præcis den, vi begynder at tage fat på. Og det er for sent, det har du ret i.”

Noget tyder på, at Danmark er på vej i den forkerte retning, og at Danmark ikke gør en tilstrækkelig indsats med hensyn til løse at klimaudfordringerne. 

Et godt eksempel på, at vi i Danmark ikke gør nok for at løse de her klimaudfordringer, er den kritik, som Danmark her på det seneste har fået fra udenlandske forskere. Den handler om, at C02-udledingen af afbrændingen af træ ikke bliver regnet med i klimaregnskabet. Det understreger netop, at der ikke bliver gjort nok.

Derudover viser regeringens Basisfremskrivning 2018, at Danmarks samlede udledninger af drivhusgasser i 2018 skulle have været 46,4 millioner ton CO2. Men tallet var reelt 51,9 millioner ton CO2, viser den foreløbige Energistatistik – Det vil sige, at udledningen var 5,5 millioner højere end, hvad man havde forventet. 

Derfor spurgte jeg Signe Munk, hvad hendes top tre konkrete forslag til forbedringer er. Dem kan du kan se nedenfor.

Kilde:  Information 

top 3 konkrete forslag

Her er Signes top 3 konkrete forslag: 

  • Top 1) Få lavet en klimalov, som forpligter Danmark til at nedbringe vores udslip af drivhusgasser med 70 procent i 2030, fordi det ville betyde at alt politik, der bliver lavet, skal pege i den retning. 
  • Top 2) Plante en masse skov, fordi de træer skal vokse sig store over år, og når de har vokset sig meget store, optager de rigtig meget CO2
  • Top 3) Indføre en flyskat og bruge de penge på at gøre den kollektive transport bedre. 

Ris, ros, spørgsmål eller gode idéer – alt er velkommen! Hvis du ønsker at skrive et debatindlæg eller artikel til Spektrum eller bidrage med en anden form for indlæg til vores site, inklusiv video, kontakt os. Vi hjælper med at redigere indlægget eller videoproduktionen inden det publiceres online.

Læs vores privatlivspolitik inden, du accepterer den i kontaktformularen.