QUIZ

Hvem sagde hvad? Etnisk opdelte gymnasier-edition

7. august 2020  |  Maja Hagedorn Hansen

Derfor skal du quizze med:

Gymnasier, der har mange elever med ikkevestlig baggrund, bliver ofte diskuteret. Efter sommerferien sker det igen, for her skal politikerne finde en model, så der i fremtiden ikke er etnisk opdelte gymnasier. Men hvad er der blevet sagt i tidens løb? Test din viden herunder eller prøv quizzen i Kahoot her.

/7

Hvem har sagt hvad? Etnisk opdelte gymnasier-edition

1 / 7

"Hånden på hjertet, så ville jeg heller ikke selv anbefale min søn at søge ind på et brunt gymnasium. Jeg under ham tre år med fester, lanciers og nøgenbadning på studieture. At kunne føre frisindede debatter om religion, Muhammed-tegninger og være en del af dansk ungdomskultur med alt, hvad det indebærer af kæresteri, koncerter, pot, frivolitet, korte kjoler og drukture."

2 / 7

"Man kan ikke drage den slutning, at fordi man er født og opvokset i Danmark, taler dansk og går i dansk skole, er man dansk. Det er jo absurd, og det er jeg hamrende uenig i."

3 / 7

"Der er to store løgne, som fylder i debatten om elevfordeling på landets gymnasier: Den første løgn er, at der findes et frit gymnasievalg. Den anden løgn er, at problemerne med elevfordeling handler om etnicitet."

4 / 7

"Da hverken 1. g’ernes eller 2. g’ernes kjoler må nå ned til fødderne, besluttede samtlige muslimske piger fra min klasse, at det forhindrede dem i at dukke op til festen. Det resulterede i, at vi kun var to fra min klasse, der kom til vores gallafest."

5 / 7

"Den ene halvdel af det, der er hele meningen med at drive skole i Danmark, kan gymnasierne ikke løfte, som det ser ud nu. Det giver sig selv, at børn og unge skal lære at læse og regne og sidenhen begå sig på en videregående uddannelse, men den anden halvdel handler om, at vi som samfund skal have en sammenhængskraft. Vi skal lære hinanden at kende på kryds og tværs af sociale og etniske skel."

6 / 7

”Men man må huske, at gymnasievalget aldrig har været helt frit, og man kan sagtens blive glad for andre gymnasier, end det, man i første omgang havde forestillet sig selv på.”

7 / 7

"Jeg tror, at det er en forsimpling af problemet at reducere problemerne til elevernes etnicitet ... Etnicitet er ét af parametrene, men parametre som forældres uddannelsesbaggrund og indkomst er mindst lige så vigtige."