QUIZ

vodka, øl og breezers. Hvad ved du om alkohol-regler?

21. august 2019 | Opdateret 8. juni 2020  |  Caroline Tranberg

Derfor skal du quizze med:

Hvor let er det at få fat i sprut i Danmark i forhold til andre lande i EU? Og hvilket initiativ har Island taget for at få deres unge til at stoppe med at drikke? Test din viden om alkohol-regler i quizzen

/8

Spektrums store sprut-quiz

1 / 8

Hvilken alkohol må du købe i danske butikker, hvis du er mellem 16 og 18 år?

2 / 8

I Island skal man være 20 år for at købe alkohol – det er den højeste aldersgrænse i Europa. Men i Island har de også lavet et andet initiativ for at få unge islændinge til at drikke mindre. Hvilket?

3 / 8

Hvor mange bøder blev der i 2016 givet til danske butikker, der har solgt alkohol til unge under 16 år?

4 / 8

I mystery shopping-undersøgelser har 16-årige forsøgt at købe alkohol i forskellige butikker. Men i hvor mange tilfælde fik de sprut med hjem?

5 / 8

Hvilken alkoholgrænse har Danmark, Østrig, Belgien, Tyskland, Luxembourg og Spanien til fælles?

6 / 8

Hvilket nordisk land har den hårdeste grænse for at købe alkohol?

7 / 8

”Alkoholreklamenævnet” er navnet på dem, der laver regler for, hvordan man må reklamere for alkohol i Danmark. Hvilken regel gælder IKKE i Danmark?

8 / 8

Ifølge Sundhedsstyrelsen må kvinder højst drikke 14 genstande om ugen og mænd 21 genstande. Hvor mange unge overskrider den grænse?