Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

VOXPOP

De glemte verdensmål

4. september 2020  |  Caroline Tranberg

Derfor skal du læse med:

Forskere, politikere og unge er enige om, at klimaindsatsen fylder mest, når vi taler om FN’s verdensmål i Danmark. Men er der nogle verdensmål, der burde fylde mere? Det synes de 5 folk, vi har talt med, som beskæftiger sig med målene i deres hverdag. 

Kristian Jensen

Kristian Jensen

Jeg er medlem af Folketinget for Venstre og formand for 2030-netværket, som er Folketingets udvalg for verdensmålene.

“Jeg synes desværre ofte, man glemmer Verdensmål 14 om livet i havet, fordi det er usynligt. 

Der er mange, der snakker om plastik i verdenshavene, fordi vi føler, vi har et konkret ansvar for det. Smider vi ispapir på stranden eller ikke? Det kan vi gøre noget ved. Men snakker man om forandringen af fiskebestanden, fordi havene bliver varmere? Snakker man om, hvad er det for nogle forandringer, der sker i plantebestanden i vores have? Nej.

Lad os snakke noget mere om, hvad der sker i vores have. Det kan vi gøre ved, at vi prøver at bruge danmarks styrke som en stor skibsfartsnation til at påvirke reglerne i hele verden. En meget stor del af verdens handelsflåde er indregistreret under dansk flag. Derfor skal vi bruge de store danske selskaber som DFDS og Mærsk til at sætte en standard for resten af verden.”

Clara Halvorsen

Clara Halvorsen

Jeg er engagementchef på Verdens Bedste Nyheder.
Her er verdensmålene grundlaget for det meste af vores arbejde: Verdens Bedste Morgen, vores Verdensmålsakademi og mange oplæg og workshops.

“Det er svært at svare på, hvilket Verdensmål der er overset i Danmark. I og for sig, kan man sige dem alle sammen: Der er blevet talt enormt meget om Verdensmålene, men de er endnu ikke for alvor blevet normgivende på Christiansborg. Selvom, vi sammenlignet med andre lande, ligger nummer to, så er der mange steder langt igen. Derfor er der også brug for handling NU, for der er brug for, at vi skaber en bedre og mere bæredygtig fremtid.

Skal jeg vælge en personlig kæphest, er det Verdensmål 5 om ligestilling: Her har man tit været hurtigt til at erklære Danmark i mål, men der er stadig langt igen både på ligeløn, pension, politisk repræsentation og meget andet.”

Mogens Lykketoft

Mogens Lykketoft

Jeg er tidligere udenrigs-, finans-, skatteminister og formand for Folketinget fra Socialdemokratiet i forskellige regeringer. Og så var jeg formand for FN's generalforsamling i 2015, da verdensmålene blev vedtaget.

“Der er et verdensmål, som vi troede, gik godt, nemlig verdensmål 3 om sundhed og trivsel.

Men coronapandemien har vist, at også her har vi brug for et meget stærkere og mere forpligtende internationalt samarbejde. Det er selvfølgelig fuldstændig katastrofalt, at Trump går den stik modsatte vej og underminerer verdenssundhedsorganisationen (WHO), som ellers har været anfører for at bekæmpe alle de epidemier, vi tidligere døde af i en ung alder. I dag lever vi for eksempel i gennemsnit 20 år længere, end vi gjorde, da jeg blev født.

Med COVID-19 ved man, at pandemier er noget, der kommer hyppigere, fordi verden er meget mere sammenfiltret. Nogle af de største virksomheder i verden har virksomhed i Wuhan, hvor pandemien brød ud. Derfor vil sådan noget brede sig meget hurtigere.

Så tidligere mente mange, at sundhedsmålet var godt på vej, og man sagde, at “vi har udrettet meget i de foregående 50 år.” Det er også rigtigt, men på grund af coronapandemien er det kommet helt i forgrunden.”

Olivia Overgaard Mogensen

Olivia Overgaard Mogensen

Jeg er 16 år og har lige afsluttet mit år på Baunehøj Efterskole, hvor jeg var vært på festivalen "Fælles Forandring" om verdensmålene.

“Jeg mener, at vi i Danmark glemmer en vigtig del af Verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund

Man anslår, at produktionen af byggematerialer står for 10-15 % af den årlige drivhusgasudledning i Danmark, så det er klart et område, vi kan forbedre. Mange tror, at det er meget dyrere at bygge med bæredygtige materialer som træ og sammenpressede halmplader, end at få opført et helt almindeligt nyt hus. Men det behøver faktisk ikke at være dyrere, og de fleste voksne ser heller ikke den mulighed, at de kan bygge et bæredygtigt hus, ligesom de kan købe en økologisk mælk.

I Danmark mangler vi oplysning, mod og erfaring til at bygge med bæredygtige materialer, så pionerprojekterne ikke bare bliver i lukkede arkitektkredse og eksperimentbunker på skrivebordene.”

Steen Hildebrandt

Steen Hildebrandt

Jeg er pensioneret professor fra CBS, Aalborg- og Aarhus Universitet og har skrevet flere bøger om ledelse, vækst, bæredygtighed og verdensmålene.

Noget man overser, selvom mange forskere taler højt om det, er Verdensmål 15 om biodiversitet, altså planternes og dyrenes mangfoldighed i naturen.

Nogle vil sige, at biodiversiteten er et større problem på længere sigt end klimaet. Du møder det, når du taler om, at dansk landbrug skal “indskrænke det areal, som er opdyrket.” Påstanden er, at det område som vi overlader til dyrene og planterne, bliver mindre og mindre. Derfor kan dyrene ikke leve, og derfor dør dyre- og plantearter.

Hvad kan vi så gøre ved det? Vi kan udlægge mindre arealer til landbrugsdyrkning og lade det ligge og være naturlige områder for dyr og planter.

FAKTA: Verdensmålene i folketinget

I 2017 blev 2030-netværket oprettet i Folketinget.

2030-netværket arbejder for at leve op til de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

69 ud af Folketingets 179 medlemmer har meldt sig som en del af 2030-netværket.

Kilde: Folketingets hjemmeside