Foto: Maria Albrechtsen Mortensen / Ritzau Scanpix

UDDANNELSE

Første elevundersøgelse på FGU:
Vi mangler introture og fællesspisninger

16. oktober 2020  |  Caroline Tranberg

Derfor skal du læse med:

Flere FGU-skoler holder ikke sociale aktiviteter på tværs af holdene. Det svarer eleverne i en ny undersøgelse, som kommer et år efter, de nye FGU-uddannelser åbnede. Corona har en stor del af ansvaret svaret, mener skoleleder.

Da den nye FGU-uddannelse åbnede klasseværelserne sidste sommer, slog den sig op på at være et attraktivt socialt miljø for unge. Men et år inde i den nye ordning synes eleverne, de mangler sociale aktiviteter på tværs af klasserne. 

I en ny undersøgelse af elevernes trivsel, som FGU-elevernes elevorganisation Modstrøm står bag, svarer under halvdelen ja til, at deres skoler laver sociale aktiviteter for alle skolens elever.

Lucas Grøndal er 22 år og FGU-elev og savner introture, fællesspisninger, julefrokoster eller lignende sociale aktiviteter, der samler alle eleverne på tværs af klasser.

”Når man går på erhvervslinjen og er meget i praktik som mig, er det ikke så let at være en del af det sociale fællesskab på skolen.”

Heldigvis er Lucas Grøndal havnet på et hold med elever, der har været gode til at åbne sig for hinanden. Men det er ikke skolens fortjeneste, mener han.

“Mange FGU-elever føler sig i forvejen utrygge ved at gå i skole, og for dem er det ekstra vigtigt at have nogle sociale arrangementer på tværs af skolen, man kan gå til,” siger han.

FAKTA: HVAD ER FGU?

FGU står for “Forberedende Grunduddannelse”

Uddannelsen er for unge under 25 år, der ikke er parat til at gå i gang med en anden ungdomsuddannelse.

Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.

Kilde: Børne- og Undervisnings-ministeriet

Skoleleder: Corona har isoleret klasserne

Lone Dibbern Rasmussen er skoleleder på FGU Nyborg og ved godt, at hendes elever efterspørger flere sociale arrangementer. 

Corona har en stor del af ansvaret. Men før talte elever og lærere på FGU Nyborg også om at holde flere fester og for eksempel introture.

”FGU er stadigvæk en ny uddannelse, og vi er i gang med at finde ud af, hvordan man for eksempel kan holde introture for en skole, der har løbende optag,” siger Lone Dibbern Rasmussen.

På FGU Nyborg har de holdt fællesspisninger til blandt andet jul og påske, hvor alle elever hjælper med at dække op og lave mad. De har også holdt spillecaféer og haft valgfag på tværs af klasserne. De ting savner hendes eleverne under corona. 

”Corona har isoleret klasserne og gjort det svært at holde arrangementer på tværs. Og det går udover fællesskabsfølelsen.”

Sammen med eleverne tænker hun nu i coronavenlige fællesarrangementer.

Brætspillene er i gang med at blive sprittet af og på gangen hænger en planche, der spørger, ”hvem vil du på date med i weekenden?” Her kan man skrive sig op til at hænge ud med elever fra andre klasser, når skolen er lukket.

FGU-ELEVER ER FORSKELLIGE

Før Lucas Grøndal begyndte på en FGU-uddannelse i Øresund, gik han på en produktionsskole. Her var det lettere for ham at komme ind i et fællesskab, fordi skolen havde mere fokus på trivsel på tværs af holdene.

”På FGU-uddannelsen går elever med vidt forskellig bagage, og derfor er det endnu vigtigere med nogle sociale arrangementer, der binder folk sammen.”

En af de sociale ting Lucas Grøndal synes, fungerer rigtig godt, er den fælles morgenmad, som også har været et af FGU-elevernes elevorganisation Modstrøms ønsker til FGU-skolerne.

”Det betyder, at det første sociale møde med de andre elever og læreren ikke er undervisning. Det er helt afslappet ”goddag” og ”godmorgen” – og hvis man har noget, man gerne vil snakke om, før skolen går i gang, gør man det.”

Det er sådan nogle initiativer, der er med til at binde skolen sammen, forebygge mobning og give mere plads til den enkelte elev, mener han. 

FAKTA: OM UNDERSØGELSEN

Cirka 1600 ud af de i alt 12.000 FGU-elever har svaret på den anonyme undersøgelse af elevernes trivsel og af hvordan de oplever rammerne på FGU.

Det er FGU-elevernes elevorganisation Modstrøm, der står bag undersøgelsen. De arbejder for, at eleverne selv har indflydelse på deres uddannelse. 

Hvert år vælger eleverne én fælles mærkesag, som Modstrøm skal kæmpe for. I år er den at ”ingen unge skal føle sig alene” og her udviklede eleverne 10 ønsker til politikerne. 

Ét af ønskerne fra eleverne er, at skolen skal holde obligatoriske sociale aktiviteter for alle elever på skolen. I undersøgelsen svarer 43 procent ja til, at deres skole holder aktiviteter på tværs af hold.

Til november skal eleverne stemme om, hvad næste års mærkesag skal være.

Kilde: Modstrøm