QUIZ

Den helt svære Bezzerwizzer-quiz
om de 17 verdensmål

8. september 2020  |  Caroline Stenderup Korch

Derfor skal du quizze med:

Hvilket land er mindst korrupt? Hvor mange børnearbejdere er der i verden? Og hvor ser vi allermest madspild? Vi fejrer fem års fødselsdag for FN’s verdensmål. Og vi fejrer det ved at quizze i, hvordan det går med den bæredygtige udvikling.  

/17

Den helt svære Bezzerwizzer-quiz om verdensmålene

Verdensmålene har nu fem år på bagen - hvordan ser det ud med den bæredygtige udvikling?

1 / 17

VERDENSMÅL 1: Afskaf fattigdom

I 1990 levede næsten 2 milliarder mennesker i ekstrem fattigdom, det vil sige for mindre end 1,9 amerikanske dollars (USD) om dagen. Cirka hvor mange ekstremt fattige var der i verden i 2015?

 

2 / 17

VERDENSMÅL 2: Stop sult

Cirka 10 % af verdens befolkning lider af underernæring. I hvilken verdensdel bor der flest underernærede mennesker?

3 / 17

VERDENSMÅL 3: Sundhed og trivsel

I 1960 var den gennemsnitlige levealder i verden 52 år. Hvor høj var den gennemsnitlige levealder i verdens befolkning i 2015?

4 / 17

VERDENSMÅL 4: Kvalitetsuddannelse

I  1980 var cirka 44 % af verdens befolkning analfabeter. Cirka hvor stor en del af verdens befolkning var analfabeter i 2016?

5 / 17

VERDENSMÅL 5: Ligestilling mellem kønnene

I 1950 fik Danmark sin første kvindelige borgmester. Hvor mange af landets 98 siddende borgmestre er kvinder?

6 / 17

VERDENSMÅL 6: Rent vand og sanitet

Indsatsen for rent drikkevand betyder, at 90% af verdens befolkning i 2015 havde adgang til drikkevand. Men hvor mange mennesker verden over har ikke adgang til basale toiletforhold?

7 / 17

VERDENSMÅL 7: Bæredygtig energi

En dansk vindmølle satte i 2016 verdensrekord, da den producerede 216.000 kilowatt-timer på et døgn. Hvor mange gennemsnitlige, danske husholdningers elforbrug på et døgn svarer det til?

8 / 17

VERDENSMÅL 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Kampen mod børnearbejde står højt på den politiske dagsorden. I år 2000 var der omkring 250 millioner børnearbejdere i verden. Cirka hvor mange børnearbejdere var der i verden i 2016?

9 / 17

VERDENSMÅL 9: Industri, innovation og infrastruktur

97 % af danskerne har adgang til internettet. Cirka hvor stor en del af verdens samlede befolkning havde adgang til internettet i 2017?

10 / 17

VERDENSMÅL 10: Mindre ulighed

Ulighed i samfundet beregnes ofte ved hjælp af den såkaldte Gini-koefficient. Hvilket af disse lande har ifølge OECD den laveste Gini-koefficient og dermed mindst indkomst-ulighed?

11 / 17

VERDENSMÅL 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Der er stigende politisk vilje til at udfase dieselbiler i bytrafikken, da de har en høj udledning af de farlige NOx-gasser. Hvilke to grundstoffer indgår i en NOx-gas?

12 / 17

VERDENSMÅL 12: Ansvarligt forbrug og produktion

I Danmark smider vi hvert år 700.000 ton mad ud, svarende til cirka 120 kg per dansker. Hvor foregår det største spild?

13 / 17

VERDENSMÅL 13: Klimaindsats

Den globale opvarmning hænger tæt sammen med udledningen af CO2. Hvilket af disse lande udledte mest CO2 per indbygger i 2016?

14 / 17

VERDENSMÅL 14: Livet i havet

Den såkaldte ’stillehavsskraldespand' er et stort havområde, hvor plastikaffald flyder rundt og udgør en trussel mod havdyr og økosystemer. Hvor stor er denne 'stillehavsskraldespand'?

15 / 17

VERDENSMÅL 15: Livet på land

Grundet intensiveret landbrug er der på 40 år forsvundet 3 millioner agerlandsfugle i Danmark. 15 ud af 22 arter er i tilbagegang, herunder viben. Hvor meget er den danske bestand af viber faldet med siden 1976?

16 / 17

VERDENSMÅL 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Ifølge Transparency International var følgende lande de mindst korrupte i 2018: New Zealand, Finland, Singapore, Sverige. Hvilket land ligger på førstepladsen?

17 / 17

VERDENSMÅL 17: Partnerskaber for handling

I 2017 opfyldte kun syv lande i-landenes målsætning om at donere en vis andel af deres indkomst til udviklingsbistand. Hvor stor en andel af bruttonationalindkomsten ligger målsætningen på?

FAKTA: OM verdensmålene

Verdensmålene er 17 mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til at arbejde for en mere bæredygtig fremtid.

Verdensmålene blev vedtaget i New York i 2015 af stats- og regeringsledere.

Kilde: Verdensmaalene.dk